Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website (thử nghiệm) Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc

BẬC MẦM NON

STT

Tên Trường

Thủ trưởng đơn vị

Số di động

1

Trường MN 3/2

 Cao Thị Bích Phượng

 0167.884.5154

2

Nhà trẻ 8/3

 Nguyễn Thị Nhã Mai

 0974.582.782

3

Trường MN Ấp Bắc

 Trương Thanh Thuý

 0982.141.908

4

Trường MN Long Khánh

 Nguyễn Thị Vũ Em

 0166.874.7233

5

Trường MN Mỹ Hạnh Đông

 Nguyễn Thị Nga Huyền

 0963.829.846

6

Trường MN Mỹ Hạnh Trung

 Lê Thị Kim Cương

 0907.025.990

7

Trường MN Mỹ Phước Tây

 Nguyễn Thị Thuỷ

 01653.489.780

8

Trường MN Nhị Mỹ

 Võ Thị Tuyết Nhung

 0168.242.6790

9

Trường MN Nhị Quý

Nguyễn Thị Lan

 0167.921.3202

10

Trường MN Phú Quý

Nguyễn Thuý Cẩm

 0166.761.3283

11

Trường MN Tân Bình

Lê Thị Thanh Hoa

 0944.447.025

12

Trường MN Tân Hội

 Huỳnh Thị Thiên Hương

0167.883.7769

13

Trường MN Thanh Hoà

 Lê Thị Mười

 0938242.908

 

****************************BẬC TIỂU HỌC ***************************

STT

Tên trường

Thủ trưởng đơn vị

Số di động

1

Trường TH Ấp Bắc

 Đặng Thành Mầu

0166.300.5854

2

Trường TH Đặng Văn Bê

 Nông Văn Bảy

0168.518.7457

3

Trường TH Long Khánh

 Nguyễn Văn Mười Ba

0167.277.3169

4

Trường TH Mỹ Hạnh Đông

 Đinh Văn Vẹn

0936.230.224

5

Trường TH Mỹ Hạnh Trung

 Lê Văn Hoàng

0166.292.6584

6

Trường TH Nhị Mỹ

 Nguyễn Thanh Bằng

0949.309.034

7

Trường TH Nhị Quý

 Lê Thị Hồng Thuý

0988.472.942

8

Trường TH Phú Quý

 Trần Thị Kim Giang

0129.348.5796

9

Trường TH Phan Văn Kiêu

 Nguyễn Trọng Thưởng

0168.669.8049

10

Trường TH Tân Bình

 Đồng Văn Khen

0977.146.410

11

Trường TH Tân Hội

 Nguyễn Văn Nước

0984.872.699

12

Trường TH Thanh Hoà

 Lê Như Thuỵ

0121.437.3884

13

Trường TH Trương Văn Sanh

 Nguyễn Thị Chiến Lũy

0987.327.345

14

Trường TH Trần Thị Gấm

 Nguyễn Văn Năm

0168.654.7366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẬC THCS

STT

Tên trường

Thủ trưởng đơn vị

Số di động

1

Trường THCS Ấp Bắc

Trương Văn Tuấn

0164.664.5936

2

Trường THCS Mai Thị Út

Nguyễn Thị Nga

0918.555.776

3

Trường THCS Nguyễn Văn Lo

Nguyễn Văn Khôi

0167.401.1878

4

Trường THCS Mỹ Hạnh Đông

Nguyễn Thị Xuân Hồng

0125.728.3848

5

Trường THCS Mỹ Hạnh Trung

Nguyễn Hữu Thành

0974.825.773

6

Trường THCS Trừ Văn Thố

Nguyễn Thị Vân

0168.385.3222

7

Trường THCS Nhị Quý

Lê Quang Minh

0973.490.942

8

Trường THCS Phú Quý

Nguyễn Văn Riến

0988.153.279

9

Trường THCS Thái Thị Kim Hồng

Phan Thanh Phong

0975.693.767

10

Trường THCS Tân Bình

Nguyễn Văn Luông

0978.737.206

11

Trường THCS Võ Việt Tân

Võ Thanh Hải

0976.312.890

12

Trường THCS Thanh Hoà

Nguyễn Thanh Hải

0987.475.398

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết