Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website (thử nghiệm) Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên

BGDĐT Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông BGDĐT Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo...
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục   Căn cứ Luật...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính...

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết