Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website (thử nghiệm) Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

..:: Phần mềm ::..

15 Quy trình Iso về việc sáng lập, chia tách trường Mầm non, Tiểu học, THCS

15 Quy trình Iso: 1. Quy trình đình chỉ Trung tâm học tập cộng đồng 2. Quy trình giải thể Trung tâm học tập cộng đồng 3. Quy trình đình chỉ hoạt động trường THCS 4. Quy trình đình chỉ hoạt động trường Mầm non 5. Quy trình đình chỉ hoạt động trường Tiểu học 6. Quy trình giải thể trường Mầm non 7. Quy trình giải thể trường Tiểu học 8. Quy trình giải thể trường THCS. 9. Quy trình tách, nhập trường Mầm non 10. Quy trình tách, nhập trường Tiểu học 11. Quy trình tách, nhập trường THCS 12. Quy trình thành lập Trung tâm học tập cộng đồng 13. Quy trình thành lập trường Mầm non 14. Quy trình thành lập trường Tiểu học 15. Quy trình thành lập trường THCS 15 Quy trình Iso:
       1. Quy  trình  đình chỉ Trung tâm học tập cộng đồng (tải về)
       2. Quy  trình  giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (tải về)
       3. Quy  trình đình chỉ hoạt động trường THCS
       4. Quy  trình đình chỉ hoạt động trường Mầm non
       5. Quy trình đình chỉ hoạt động trường Tiểu học
       6. Quy trình giải thể trường Mầm non
       7. Quy trình giải thể trường Tiểu học
       8. Quy trình giải thể trường THCS.
       9. Quy trình tách, nhập trường Mầm non
     10. Quy trình tách, nhập trường Tiểu học
     11. Quy trình tách, nhập trường THCS
     12. Quy trình thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
     13. Quy trình thành lập trường Mầm non
     14. Quy trình thành lập trường Tiểu học
     15. Quy trình thành lập trường THCS
Tin liên quan
15 Quy trình Iso về việc sáng lập, chia tách trường Mầm non, Tiểu học, THCS    21/04/2017
Quy trình cấp Bản sao Bằng Tốt Nghiệp Trung học cơ sở    31/03/2017

Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Tất cả videos

Liên kết Liên kết