Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

Tổng quan Tổng quan

Tên Đơn vị: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ CAI LẬY

Địa chỉ: số 3, Tứ Kiệt, Phường 2, thị xã Cai Lậy.

ĐT: 073.3826.809

MST:

Website: http://txcailay.tiengiang.edu.vn

Văn phòng điện tử: http://pgdtxcl.vpdttg.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. BP Lãnh đạo:

 - Đoàn Thị Thủ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 - Nguyễn Trọng Khương - Phó trưởng phòng GD&ĐT

2. Bp Tổ chức -Hành chính:

a. Tổ chức:

 - Nguyễn Văn Dũng - Trưởng BP Tổ chức

 - Nguyễn Ngọc Bằng - phụ trách nhân sự, xét nâng lương

b. Hành chính

  - Nguyễn Thuỵ Yến Nhi - Văn Thư lưu trữ

  - Đỗ Hữu Thật - Văn phòng

  - Lê Trí Dũng - phụ trách Cơ sở vật chất

  - Đặng Thị Huỳnh Liên - Kế toán

  - Huỳnh Thị Hoà - Thủ quỹ

3. BP Kế hoạch - Nghiệp vụ:

 - Dương Hiếu Hiệp - Trưởng BP 

 - Đặng Thanh Quang - phụ trách THCS

 - Nguyễn Thị Ánh Phụng - phụ trách Mầm non

 - Võ Văn Bảy - phụ trách khảo thí

 - Phạm Ngọc Thể - phụ trách Phổ cập, Đoàn đội

 - Huỳnh Tuấn Điền - phụ trách CNTT

 - Đỗ Thị Hồng Nguyên - phụ trách Tiếng Anh bậc THCS

 - Nguyễn Thị Ngọc Trâm - phụ trách Tiểu học, y tế học đường.

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết